Sivuston käyttöehdot

Nämä käyttöehdot (“Käyttöehdot”) ja tietosuojaselosteemme koskevat käyttämääsi verkkosivustoa www.brother.fi sekä sivustolle pääsyä, riippumatta siitä tapahtuuko se vierailijana vai rekisteröitynä käyttäjänä.

Sivustoa ylläpitää Brother Finland, Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa ("Brother" tai "me"), joka toimii osoitteessa Honkanummentie 2, 01260 Vantaa. Y-tunnus 2391312-8.  

Verkkosivustoa saa käyttää ainoastaan yleisluontoiseen tiedonhankintaan. Käyttämällä verkkosivustoa tai lataamalla aineistoa verkkosivustolta hyväksyt nämä käyttöehdot sekä sitoudut niihin oikeudellisesti. Mikäli et halua sitoutua näihin käyttöehtoihin, älä käytä verkkosivustoamme tai lataa siltä aineistoa.

Näiden käyttöehtojen lisäksi saatat myös joutua sitoutumaan muihin käyttöehtoihin, jotka koskevat verkkosivustomme kautta saatavilla olevia palveluita tai tuotteita. Mikäli kyseisten sivujen käyttöehtojen ja näiden käyttöehtojen välillä on ristiriita, kumoavat kyseisten sivujen käyttöehdot tämän sivuston käyttöehdot kyseisten ristiriitaisten määräysten osalta.

Mikäli sinulla on kommentteja tai kysyttävää näihin käyttöehtoihin liittyen pyydämme sinua olemaan meihin yhteydessä käyttäen Brother yhteystiedot -sivulta löytyviä yhteystietoja.

Pääsy verkkosivustolle

Pääsy verkkosivustolle sallitaan tilapäisesti niin, että Brother varaa oikeuden kokonaan perua pääsyn verkkosivustolle, oikeuden käyttää verkkosivustoa tai näiden laajuutta. Brother ei ole missään tilanteessa vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle mikäli verkkosivustolle ei ole pääsyä tiettynä ajanjaksona, riippumatta tämän syystä.

Verkkosivuston käyttö

Saat käyttää verkkosivustoa vain laillisiin tarkoituksiin. Et saa käyttää verkkosivustoa:

(a) tavalla, joka rikkoisi soveltuvaa lakia, asetusta tai käytännesäännöstöä;

(b) tavalla, joka on lainvastainen tai petollinen tai jolla on lainvastainen tai petollinen tarkoitus tai vaikutus;

(c) vahingoittaaksesi tai yrittääksesi vahingoittaa alaikäistä;

(d) lähettääksesi, tietoisesti vastaanottaaksesi, ladataksesi, käyttääksesi tai hakeaksesi netin kautta jaettavaksi sellaista aineistoa, joka ei noudata Brotherin alla selostettuja sisältövaatimuksia;

(e) lähettääksesi tai välittääksesi pyytämätöntä tai luvatonta mainos- tai markkinointiaineistoa, roskapostia tai harjoittaaksesi vastaavaa toimintaa missään muodossa; tai

(f) lähettääksesi tai ladataksesi tietoisesti sellaista aineistoa, joka sisältää viruksen, troijalaisen hevosen, madon, aikapommin, näppäilyntallentajan, vakoiluohjelman, mainosohjelman tai muutoin teknisesti haitallisen ohjelman, tiedon tai koodinpätkän.

Sitoudut lisäksi

(a) olemaan jäljentämättä, toisintamatta, kopioimatta tai jälleenmyymättä mitään verkkosivuston osaa näiden käyttöehtojen vastaisesti.

(b) olemaan luvattomasti avaamatta, haittaamatta, vahingoittamatta tai keskeyttämättä verkkosivuston mitään osaa;

sellaista laitetta tai tietoverkkoa, jolla verkkosivustoa säilytetään:

verkkosivuston ylläpitämisessä käytettävää ohjelmistoa; tai

sellaista laitetta, tietoverkkoa tai ohjelmistoa, jota sinä tai kolmas osapuoli käyttää verkkosivuston käytön yhteydessä.

Saatamme ajoittain rajoittaa rekisteröityjen Brother käyttäjien pääsyä joihinkin verkkosivustomme osiin, tai koko verkkosivustoomme. 

Mikäli itse valitset tai sinulle annetaan käyttäjätunnus, salasana tai muu Brotherin turvallisuuskäytäntöihin liittyvä tieto (”Käyttäjätunnus”) tulee sinun pitää tämä tieto luottamuksellisena ja olla antamatta sitä kolmannelle osapuolelle. Brotherilla on oikeus milloin tahansa sulkea mikä tahansa käyttäjätunnus, riippumatta siitä onko se sinun vai Brotherin valitsema, mikäli Brother katsoo sinun loukanneen näitä käyttöehtoja tai aiheuttavan mahdollisen tietoturvariskin.

Sinun tulee myös varmistaa, että kaikki henkilöt, jotka käyttävät verkkosivustoa internetyhteytesi kautta tai sinun käyttäjätietojasi käyttäen ovat tietoisia näistä käyttöehdoista sekä siitä, että he noudattavat niitä.

Interaktiiviset palvelut

Käyttäessäsi verkkosivuston sellaista ominaisuutta, jonka avulla voit ladata palveluun palautetta, kommentteja, tuotearvosteluja tai muuta materiaalia tai jonka avulla voit olla yhteydessä verkkosivuston muihin käyttäjiin (yhdessä “Käyttäjäsisältö”), tulee kaiken tällaisen sisällön noudattaa alla selostettuja sisältövaatimuksia.

Myönnät täten Brotherille mitään poissulkevan, maailmanlaajuisen, tekijänpalkkijoista vapautetun, maksuttoman, edelleen luovutettavan oikeuden jakaa sisältöä netissä, tallentaa, kopioida, näyttää, siirtää, ladata, tallentaa sekä levittää tällaista käyttäjäsisältöä.

Pyydämme sinua käyttämään verkkosivustoa vastuullisesti. Sinä yksin olet vastuussa verkkosivustolle lataamasi tai lähettämäsi käyttäjäsisällön lainmukaisuudesta, luotettavuudesta, eheydestä, oikeellisuudesta, täydellisyydestä ja laadusta eikä Brotherilla ole mitään vastuuta sinun tai kenenkään muun verkkopalvelun käyttäjän palveluun lataaman tai lähettämän käyttäjäsisällön lainmukaisuudesta, luotettavuudesta, eheydestä, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta

Brother ei valvo, käy läpi, tarkista tai hyväksy mitään sinun tai muun verkkosivuston käyttäjän lataamaa tai lähettämää käyttäjäsisältöä. Brother ei soveltuvan lain sallimassa laajuudessa ota mitään vastuuta käyttäjäsisällöstä, mukaan lukien

(a) sinun tai muun käyttäjän palveluun lataaman käyttäjäsisällön sisältö tai oikeellisuus, eikä minkään muunkaan verkkopalvelun kautta siirretyn, jaetun tai muutoin sinun saatavillasi pidetyn käyttäjäsisällön sisällöstä tai oikeellisuudesta;

(b) siitä, että kolmas osapuoli on avannut tai muokannut sinun tai kolmannen osapuolen käyttäjäsisältöä;

(c) käyttäjäsisältö, joka loukkaa kunniaa, on laitonta, hyvän tavan vastaista, hyökkäävää, uhkaavaa tai joka loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien immateriaalioikeudet, oikeus luottamuksellisuuteen, oikeus yksityisyyteen tai persoonallisuusoikeuteen.

(d) sellainen käyttäjäsisältö, joka ei noudata soveltuvaa lakia, asetusta tai käytännesäännöstöä tai joka kannustaa tai kiihottaa laittomaan toimintaan; ja

(e) käyttäjäsisältö joka sisältää rikkoontuneita tiedostoja, aikapommeja, troijalaisia hevosia, viruksia, matoja tai muutoin teknisesti haitallisen ohjelman, tiedon tai ohjelmiston.

Sisältövaatimukset

Kaiken verkkosivustolle lähetetyn tai ladatun käyttäjäsisällön, sekä sellaisen käyttäjäsisällön, joka lähetetään, jaetaan tai on muutoin verkkosivuston kautta saatavilla, tulee noudattaa seuraavia sisältövaatimuksia. Sitoudut olemaan julkaisematta, lataamatta, tallentamatta, linkittämättä tai muutoin levittämättä tai lähettämättä käyttäjäsisältöä

(a) joka loukkaa tai loukkaisi kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, oikeutta yksityisyyteen tai persoonallisuusoikeutta;

(b) joka ei noudata soveltuvaa lakia, asetusta, käytännesäännöstöä tai joka kannustaa tai kehottaa laittomaan toimintaan;

(c) johon sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia, suostumuksia tai lupia;

(d) jolla annetaan väärä kuva henkilöllisyydestäsi tai yhteydestäsi toiseen henkilöön;

(e) joka todennäköisesti johtaisi jotakuta harhaan tai joka ei ole totta;

(f) kannustaa tai sisältää herjaavaa, kunniaa loukkaavaa, väkivaltaista, häiritsevää, hyvän tavan vastaista, pornografista, uhkaavaa tai muutoin sopimatonta tai laitonta aineistoa tai joka on alaikäisille vahingollista;

(g) sisältää rikkoontuneita tiedostoja, aikapommeja, troijalaisia hevosia, viruksia, matoja tai muutoin teknisesti haitallisen ohjelman, tiedon tai ohjelmiston;

(h) on laadittu kolmannen osapuolen oikeutta, esimerkiksi sopimukseen perustuvaa oikeutta tai salassapitovelvoitetta, loukaten.

Lähettämällä tai lataamalla käyttäjäsisältöä verkkosivustolla vakuutat, että

(a) kyseinen käyttäjäsisältö noudattaa yllä mainittuja sisältövaatimuksia ja sitoudut hyvittämään meille kaikki Brotherin maksettavaksi tulevat vaatimukset, kanteet, oikeusmenettelyt, tappiot, vahingot, kulut (mukaan lukien asianajo- ja muut asiantuntijakulut), sakot sekä rangaistukset, jotka aiheutuvat siitä, että et ole noudattanut yllämainittuja sisältövaatimuksia tai, jotka liittyvät tähän;

(b) olet kyseisen käyttäjäsisällön omistaja tai että sinulla on tarvittava lisenssi tai valtuutus siihen.

Hyväksyt sen, että lataamalla tai muutoin saattamalla käyttäjäsisältöä verkkosivuston saataville kyseinen käyttäjäsisältö saattaa olla muiden katsottavissa tai että heillä voi olla pääsy siihen.

Brother varaa oikeuden poistaa kaiken lataamasi tai lähettämäsi käyttäjäsisällön mikäli saamme tiedon siitä tai muutoin harkintamme mukaan olemme sitä mieltä, että kyseinen käyttäjäsisältö ei noudata edellä mainittuja sisältövaatimuksia.

Brotherilla on myös oikeus luovuttaa sinusta olevia tietojaan sellaiselle kolmannelle taholle, joka katsoo, että lataamasi, lähettämäsi, tai muutoin verkkosivuston avulla välittämäsi tai sen avulla saataville saattamasi käyttäjäsisältö rikkoo lakia, on epätosi, kunniaa loukkaava tai joka loukkaa tämän immateriaalioikeuksia, oikeutta yksityisyyteen, tai persoonallisuusoikeuteen tai loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.

Lataamalla tai muutoin saattamalla käyttäjäsisältöä verkkosivuston saataville sitoudut siihen, että annat meille kaiken tiedon ja avustuksen, joka kohtuudella voi olla tarpeen liittyen valitukseen, vaatimukseen tai oikeudelliseen menettelyyn, mukaan lukien asiakirjojen tai kirjeenvaihdon (milloin saatavilla) toimittaminen meille.

Voimme myös luovuttaa sinua koskevia tietoja ja/tai verkkosivuston avulla lataamaasi, lähettämääsi, tai muutoin välittämääsi käyttäjäsisältöä tai tällaisen osaa juridiselle tahoille, viranomaisille tai muille hallinnollisille elimille liittyen edellä mainittua käyttäjäsisältöä koskevaan valitukseen, vaatimukseen tai oikeudelliseen menettelyyn.

Mikäli katsot, että verkkosivustolla oleva käyttäjäsisältö

(a) sisältää sisältöä, joka ei noudata yllä mainittuja sisältövaatimuksia; tai

(b) loukkaa immateriaalioikeuttasi,

pyydämme sinua ilmoittamaan meille tällaisesta sisällöstä ja/tai väitetystä loukkauksesta sekä toimittamaan meille täydet liitetiedot käyttämällä Brother yhteystiedot -sivulta löytyviä yhteystietoja.

Immateriaalioikeudet

Brother omistaa kaikki verkkosivustoon tai sen sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet tai on näiden lisenssinsaaja. Kaikki oikeudet pidätetään.

Saat tulostaa ja ladata itsellesi otteita verkkosivustosta omaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöösi sillä edellytyksellä, että et muokkaa sivustoa etkä käytä graafisia elementtejä tai valokuvia niiden tekstiyhteydestä irrotettuina tai poista mitään tekijänoikeus-, tavaramerkki tai muita omistusoikeusilmoituksia tällaisista otteista.

Et saa käyttää verkkosivustolla olevan aineiston mitään osaa kaupallisiin tarkoituksiin saamatta siihen lisenssiä Brotheriltä tai meidän lisenssinantajiltamme.

Mikäli tulostat, kopioit, tai lataat itsellesi verkkosivuston minkä tahansa osan tai sen sisältöä näiden käyttöehtojen vastaisesti, oikeutesi käyttää verkkosivustoa päättyy välittömästi, jolloin sinun tulee oman harkintasi mukaan joko palauttaa tai tuhota kaikki kopiot aineistoista jotka sinulla on.

Oikeus luottaa tietosisältöön

Verkkosivustollamme olevat tai muutoin sen kautta saataville olevat selostukset, aineistot ja tiedot eivät ole tarkoitettuja sellaisiksi neuvoiksi, joiden tietoihin voisi vedota. Emme ota vastuuta sivustolla olevien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

Verkkosivustolla oleva käyttäjäsisältö edustaa yksinomaan käyttäjän omia näkemyksiä, ei Brotherin näkemyksiä eikä Brother millään tavoin allekirjoita tällaista käyttäjäsisältöä.

Ymmärrät, ettet voi täysin luottaa mihinkään ilmaisuun, lupaukseen, vakuutukseen tai väittämään, jonka olemme tehneet tai joka on tehty puolestamme ja joka ei ole osa näitä käyttöehtoja, tietosuojaselostetta tai näissä viitattuja asiakirjoja. Mikään tässä lausekkeessa ei poissulje tai rajoita vastuuta petoksesta tai vilpillisestä harhaanjohtamisesta.

Henkilötietojesi käyttö

Käytämme sinusta mahdollisesti verkkosivuston yhteydessä keräämiämme henkilötietoja Tietosuojaselosteemme mukaisesti. Ilmoitat lukeneesi ja hyväksyneesi i tietosuojaselosteen sekä siinä olevat ehdot.

Vastuun rajaus

Verkkosivusto ja siinä oleva tieto ja sisältö tarjotaan käyttöösi ”sellaisena kuin se on” -ehdoin sitoumuksetta ja lain sallimassa laajuudessa sekä ilman takuuta tai vastaavaa sitoumusta verkkosivustomme virheettömyydestä ja ajantasaisuudesta (mukaan lukien kaikki sitoumukset siitä, että verkkosivusto olisi saatavilla, toimisi häiriöttä tai virheettä).

Lain sallimassa laajuudessa toteamme nimenomaisesti, ettemme vastaa:

(a) mistään sellaisista välillisistä tai välittömistä vahingoista, tappioista tai kustannuksista, jotta liittyvät verkkosivuston käyttöön tai toimimattomuuteen, tai verkkosivuston tiedon sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Emme missään olosuhteissa vastaa seurannaisvahingoista, jotka johtuvat väärinkäytöksistä, vahingoista kuten tietokoneen hajoamisesta, tiedon katoamisesta tai tappioista;

(b) Verkkosivuston kautta saatavilla olevasta sisällöstä, tiedoista tai aineistoista (mukaan lukien kaikki käyttäjäsisältö, joka on ladattu tai lähetetty verkkosivustolle tai muutoin on sen kautta saatavilla);

(c) kolmansien osapuolien verkkosivustoista, joihin on linkki verkkosivustoltamme;

(d) menetetyistä liiketoimintamahdollisuuksista, liiketoiminnan häiriintymisestä, ansionmenetyksistä, voiton vähentymisestä tai liikkeenjohdon tai muun henkilökunnan hukatusta työajasta.

Edellä sanottu ei rajoita vastuutamme kuolemasta tai sellaisesta henkilövahingosta, joka johtuu tuottamuksestamme, eikä vastuutamme petoksesta tai vilpillisestä harhaanjohtamisesta tai muusta  vastuustamme, jota ei soveltuvan lain mukaan voida rajoittaa tai sulkea pois.

Internetin yli lähettyyn verkkoviestintään (mukaan lukien sähköposti) liittyy useita meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella olevia seikkoja. Emme takaa mukaan sähköisen viestinnän turvallisuutta tai luottamuksellisuutta emmekä vastaa mistään kärsimistäsi vahingoista, jotka liittyvät tällaiseen viestintään.

Brother ei ole vastuussa siitä, ettet saa yhteyttä tai pysty avaamaan verkkosivustoamme, sillä se saattaa  johtua virheistä tai ongelmista, jotka liittyvät tietokoneeseesi, ohjelmistoihisi, internet-yhteyteesi tai laitteesi tietoturvaan, internet-palvelun tarjoajaasi tai muuhun vastaavaan ongelmaan.

Pääsyn sulkeminen ja irtisanominen

Päätämme oman harkintamme mukaan milloin verkkosivuston käyttösi katsotaan loukkaavan näitä käyttöehtoja. Mikäli näiden käyttöehtojen loukkaus on tapahtunut, Brother voi ryhtyä aiheellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin loukkauksen johdosta.

Näiden käyttöehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa mm. seuraavin toimenpiteisiin:

(a) verkkosivuston käyttöoikeutesi tai siihen pääsysi välitön, pysyvä tai väliaikanen poistaminen tai sulkeminen.

(b) varoituksen antaminen;

(c) oikeudellisen menettelyn käynnistämiseen puoleltamme kärsimiemme kulujen korvaamiseksi hyvitysvastuusi mukaisesti (mukaan lukien kohtuulliset hallinnolliset ja oikeudelliset kulut);

(d) muut oikeudelliset toimenpiteet sinua vastaan; ja/tai

(e) sellaisten tietojen antaminen viranomaisille, joiden katsomme kohtuudella olevan tarpeellisia tai soveltuvan lain edellyttämiä.

Brother sulkee pois kaiken korvausvastuunsa sellaisten lainmukaisten toimenpiteiden osalta, joihin se on ryhtynyt käyttöehtojen loukkausten johdosta. Yllä mainittu toimenpideluettelo ei ole tyhjentävä ja Brother voi ryhtyä myös muihin toimenpiteisiin katsoessaan sen aiheelliseksi.

Virukset, tietomurrot ja muut rikokset

Et saa väärinkäyttää verkkosivustoamme lähettämällä sille tietoisesti viruksia, troijalaisia, matoja, logiikkapommeja, muita haittaohjelmia tai teknisesti haitallista aineistoa. Et saa yrittää saada luvatonta pääsyä verkkosivustollemme, palvelimelle, jolle se on tallennettu, tai muuhun tietokoneeseen tai -kantaan, joka on liitetty verkkosivustoomme. Et saa hyökätä verkkosivustoamme vastaan palvelunestohyökkäyksellä tai hajautetulla palvelunestohyökkäyksellä.

Loukkaamalla edellä mainittuja sääntöjä syyllistyt Suomen rikoslain alaiseen rikokseen. Ilmoitamme tällaisesta tietoturvaloukkauksesta asiaankuuluville viranomaisille ja tulemme tekemään viranomaisten kanssa yhteistyötä paljastamalla heille henkilöllisyytesi. Mikäli syyllistyt tällaiseen loukkaukseen, oikeutesi käyttää verkkosivustoa päättyy välittömästi.

Emme ota vastuuta vahingoista, jotka syntyvät palvelunestohyökkäyksen, viruksen tai muun teknisesti haitallisen aineiston tarttumisesta tai vaikutuksesta tietokoneeseesi, tietokoneohjelmiisi, tietoihisi tai muihin aineistoihisi johtuen siitä, että olet käyttänyt verkkosivustoa, ladannut materiaalia sivustostamme tai sen kautta muuten, esimerkiksi linkin kautta saatavilla olevaa materiaalia.

Linkit muille sivustoille

Verkkosivustomme saattaa sisältää linkityksiä muihin Brotherin ylläpitämiin sivustoihin tai kolmansien osapuolten sivustoihin. Brother ei voi vaikuttaa kolmansien osapuolten ylläpitämien sivustojen sisältöön eikä vastaa niiden sisällöstä. Brother on lisännyt linkityksen vain sivustomme käytön helpottamiseksi, linkin olemassaolo ei tarkoita, että sivuilla oleva tieto olisi Brotherin hyväksymää. Tällaisten verkkosivustojen käyttöä koskevat kyseisten sivustojen omat käyttöehdot.

Soveltuva laki ja riidanratkaisu

Nämä käyttöehdot sekä kaikki siihen liittyvät asiakirjat, sekä niiden soveltamisen yhteydessä syntyvät riidat ja vaateet (mukaan lukien sopimusriidat tai saatavat) ratkaistaan Suomen lain mukaan. 

Toimivaltaisilla Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki riidat ja vaatimukset, jotka aiheutuvat tai liittyvät verkkosivustolla käyntiin tai näihin käyttöehtoihin. Varaamme kuitenkin oikeuden nostaa kanteen sinua vastaan näiden käyttöehtojen loukkauksesta omassa asuinmaassasi tai muussa asiaan liittyvässä maassa.

Muutokset näihin käyttöehtoihin

Voimme muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa muuttamalla tätä sivua. Sinun tulee aika ajoin tarkistaa tämä sivu mahdollisesti tekemiemme muutoksien varalta, koska ne ovat sinua sitovia. Verkkosivustollamme julkaistut määräykset ja ilmoitukset voivat myös saada etusijan suhteessa näiden käyttöehtojen ehtoihin.